Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Zajęcia na terenie szkoły - przywrócenie zajęć

539
14-05-2020

Szanowni Rodzice,

Pragnę przekazać kilka informacji dotyczących przywrócenia zajęć na terenie szkoły. Zgodnie z wytycznymi MEN z dnia wczorajszego:

- od poniedziałku 18 maja uczniowie posiadający opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mieli możliwość realizacji zajęć zapisanych w powyższych dokumentach na terenie szkoły. Harmonogram zajęć będzie indywidualnie ustalany z rodzicami.

- od poniedziałku 25 maja uczniowie klas I-III oraz decyzją dyrektora dzieci oddziału przedszkolnego mają możliwość powrotu do szkoły. Zajęcia będą się odbywać w trybie standardowym, czyli zgodnie z planem lekcji realizowanym przed zawieszeniem zajęć. Zajęcia będą mieć charakter opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny. Po zakończonych zajęciach będzie zapewniona opieka świetlicowa dla dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej. Uczniowie, którzy nie skorzystają z możliwości zajęć w szkole będą zobowiązani do realizacji materiału w formie kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami z zastrzeżeniem, że ze względów organizacyjnych materiał do nauki będzie przekazywany w edzienniku dzień wcześniej do godz. 15:00. 

- od poniedziałku 25 maja uczniowie klas VIII (od 1 czerwca wszyscy uczniowie) będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji z wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Harmonogram konsultacji  będzie ogłoszony w następnym tygodniu. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

- WYTYCZNE SANITARNE

a) Oddział Przedszkolny

Można zapoznać się z wytycznymi dla oddziałów przedszkolnych pod linkiem:

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/05/wytyczne-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3.pdf

b) klasy I-III, konsultacje uczniów szkoły podstawowej

Zgodnie z informacją podaną na stronie MEN oraz Kuratorium szczegóły sanitarne dotyczące funkcjonowania szkół zostaną podane w rozporządzeniach, których na dzień dzisiejszy nie są ogłoszone. W związku z powyższym, przekażę szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania, liczebności grup  jak tylko informacje zostaną przekazane przez Ministerstwo Edukacji.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor szkoły

Agnieszka Adamus

0.0
Ostatnia modyfikacja: czwartek 14 maj 2020 15:04
Powiązane artykuły: Zajęcia biblioteczne - Zabawy z baśniami Kolejne zajęcia na Politechnice Krakowskiej za nami. Zajęcia przedszkolaków z interaktywną matą Uczniowie naszej szkoły w etapach rejonowych małopolskich konkursów przedmiotowych i tematycznych Zajęcia świetlicowe od 04 listopada Zajęcia świetlicowe po zajęciach lekcyjnych w dniu 03.XI Organizacja pracy szkoły w związku z zawieszeniem zajęć dla klas IV-VIII od dnia 26.10 Statut Szkoły Organizacja pracy szkoły od 1 września 2020 Życzenia wakacyjne od Dyrektora szkoły