Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Warsztaty Tematyczne

 

Warsztaty tematyczne

 


 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 organizowane będą różnorodne zajęcia dodatkowe i warsztaty tematyczne.

 Udział w tych zajęciach nie jest obowiązkowy. Wymagana jest zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka.

Zapisy na zajęcia proszę zgłaszać nauczycielom prowadzącym.

 

Adamus Agnieszka

 

Projekt  ERASMUS+

wtorek  7:30 – 7:55

VI-VII

Egzamin ósmoklasisty     z języka angielskiego

poniedziałek  13:40 – 14:25

VIII

Anna Dziedzic

Warsztaty artystyczne

środa  12:45 – 13:30

IV-V

Krawczyk Agata

 

Egzamin ósmoklasisty    z matematyki

wtorek  13:40 – 14:25

VIII

Warsztaty matematyczne

czwartek  12:45 – 13:30

IV–VI

Król Jolanta

 

Koło gier i zabaw edukacyjnych

poniedziałek   11:50 – 12:35

I

Koło naukowe

środa  11:50 – 12:35

III

Koło logicznego myślenia

piątek 11:50 – 12:35

III

Kowalczyk Halina

 

Warsztaty przyrodnicze

 

wtorek  7:15 – 7:50

(co dwa tygodnie)

IV

Matras Małgorzata

 

Warsztaty origami

 

poniedziałek  11:50 – 12:35

III

Stabrawa Iwona

 

Zajęcia plastyczno-techniczne

środa  11:50 – 12:35

II

Stalmach Beata

Egzamin ósmoklasisty     z języka polskiego

piątek  14:35 – 15:20

VIII

Warsztaty polonistyczne

piątek  13:40 – 14:25

VII

Warsztaty teatralne

poniedziałek  12:45 – 13:30

VI

Tracz Stanisław

 

UKS – zajęcia sportowe

 

wtorek  13:40 – 14:25

piątek 13:40 – 14:25

IV-V

V-VI

Waligóra Małgorzata

 

Warsztaty informatyczne

piątek  7:15 – 7:55

IV-VIII

 

* Zajęcia prowadzone w ramach godzin przyznanych przez dyrektora szkoły

* Zajęcia prowadzone z inicjatywy nauczycieli