Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Plan lekcji

 

32

34

33

26

29

25

38

23

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

PONIEDZIAŁEK

1.

E. wczesnoszk. - WF

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. INF

Matematyka

J. polski

Koło j. ang.

Geografia

J. niemiecki

2.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. angielski

Matematyka

J. angielski

J. niemiecki

Geografia

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. INF

E. wczesnoszk.

Plastyka

J. angielski

Geografia

WF

J. angielski

4.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. polski

Geografia

Matematyka

WF

EDB

5.

  E. wczesnoszk.  E. wczesnoszk.

Muzyka

WF

WF

J.polski

Matematyka

6.

     

 Przyroda

WF

 WF

Plastyka

J. polski

7.

           

Koło matematyczne

Z. z wych.

8.

               ZDW

WTOREK

1.

E. wczesnoszk. 

J. angielski

E. wczesnoszk.

Religia

Matematyka

Muzyka

J. polski

J. angielski

2.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. - WF

J. angielski

J. angielski

J. polski

Matematyka

J. polski

Informatyka

3.

Religia

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. - WF

Matematyka

J. polski

Technika

J. angielski

J. polski

4.

E. wczesnoszk. INF

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

WF

Religia

J. polski

Matematyka 

J. polski

5.

     Koło

Koło j. ang.

Technika

Plastyka

WF

Matematyka

6.

     

 

 

 

Informatyka

WF

7.

           

Muzyka

WF

8.

               

ŚRODA

1.

E. wczesnoszk. - WF

J. angielski

E. wczesnoszk.

Matematyka

Biologia

WDŻ

Geografia

Fizyka

2.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. plastyczna

Historia

J. angielski

Matematyka

Fizyka

Chemia

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. muzyczna

J. polski

Historia

J. angielski

Biologia

Matematyka

4.

Religia

E. wczesnoszk. - WF

Koło

Technika

Matematyka

J. polski

J. polski

Historia

5.

E. wczesnoszk.  ZDW  

Przyroda

Informatyka

J. polski

Matematyka

WOS

6.

     

 

 Muzyka

 ZDW

Historia

J. polski

7.

           

 

 

8.

               

CZWARTEK

1.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. - WF

E. wczesnoszk.

WDŻ

Z. z wych.

Religia

Fizyka

J. polski

2.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. polski

J. polski

Historia

Religia

Fizyka

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. - WF

Religia

Historia

Informatyka

Matematyka

Religia

4.

J. angielski

E. wczesnoszk.

Religia

WF

Matematyka

J. polski

Chemia

Historia

5.

   Religia  J. angielski

WF

Plastyka

Matematyka

Historia

Chemia

6.

     

Z. z wych

 WF

 WF

J. angielski

Biologia

7.

           

Biologia

WF

8.

               WF

PIĄTEK

1.

E. wczesnoszk. 

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Matematyka

WDŻ

Biologia

J. niemiecki

J.angielski

2.

E. wczesnoszk. - WF

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. angielski

J. angielski

Religia

Chemia

J. niemiecki

3.

J. angielski

Religia

E. wczesnoszk.

J. polski

Religia

J. angielski

Matematyka

WOS

4.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Religia

J. polski

WF

WF

J. angielski

Matematyka

5.

 E. wczesnoszk. Koło  E. wczesnoszk. - WF

Informatyka

J. polski

Historia

J. polski

Religia

6.

     

 WF

 

J. polski

Religia

Koło j. angielskiego

7.

           Z. z wych.

Z. z wych.

 Koło polonistyczne

8.

             WF