Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Plan lekcji

 

34

33

32

29

25

42

26

23

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

PONIEDZIAŁEK

1.

E. wczesnoszk. - WF

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. angielski

Geografia

J. angielski

J. niemiecki

J. angielski

2.

E. wczesnoszk.

J. angielski

E. wczesnoszk. - WF

Historia

J. angielski

Geografia

J. angielski

J. niemiecki

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. angielski

WF

Historia

Matematyka

Biologia

Geografia

4.

J. angielski

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

WF

Matematyka

Historia

Geografia

J. polski

5.

     

J. polski

WF

J. polski

Historia

Matematyka

6.

     

 

WF

 WDŻ

Matematyka

WOS

7.

           

WF

Koło językowe

8.

             WF  WDŻ

WTOREK

1.

E. wczesnoszk. 

E. wczesnoszk. -WF

E. wczesnoszk.

Z. z wych.

Matematyka

J. polski

J. angielski

Informatyka

2.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. - WF

Matematyka

J. polski

J. polski

Informatyka

J. angielski

3.

E. wczesnoszk. - WF

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

WF

J. polski

Informatyka

Matematyka

J. polski

4.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Informatyka

Muzyka

WF

Z. z wych

Matematyka

5.

Religia
 E. wczesnoszk.  E. wczesnoszk.

J. polski

Informatyka

Matematyka

J. polski

WF

6.

     

Religia

 

 Plastyka

J. polski

WF

7.

           

WDŻ

 Doradztwo zawodowe

8.

               

ŚRODA

1.

J. angielski

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Matematyka

Plastyka

J. angielski

Fizyka

Chemia

2.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. angielski

Plastyka

J. angielski

Matematyka

Chemia

Fizyka

3.

E. wczesnoszk.

J. angielski

E. wczesnoszk.

J. angielski

Biologia

Muzyka

Matematyka

J. polski

4.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. - WF

E. wczesnoszk.

Matematyka

Religia

Biologia

Plastyka

J. polski

5.

 Religia    Koło naukowe

Przyroda

J. polski

J. polski

Biologia

Matematyka

6.

     

 

 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

 

J. polski

EDB

7.

           

Muzyka

Z. z wych.

8.

               

CZWARTEK

1.

E. wczesnoszk. - WF

E. wczesnoszk.

Religia

WF

J. polski

J. angielski

Geografia

Fizyka

2.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Muzyka

Matematyka

WF

Fizyka

Religia

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Religia

WF

Matematyka

Religia

Historia

4.

E. wczesnoszk.

Religia

E. wczesnoszk.

J. polski

WF

J. polski

Chemia

WOS

5.

     E. wczesnoszk.

J. polski

Religia

Religia

J. polski

WF

6.

     

 

 

 

WF

Chemia

7.

           

WF

Biologia

8.

             Koło polonistyczne  

PIĄTEK

1.

E. wczesnoszk. 

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. - WF

Przyroda

J. angielski

Technika

J. angielski

J. niemiecki

2.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Matematyka

Technika

Historia

J. niemiecki

J. angielski

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. angielski

Historia

WF

Religia

Matematyka

4.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. - WF

Religia

Technika

Matematyka

WF

Historia

J. polski

5.

   Religia  Koło log. myślenia

J. polski

Z. z wych

Z. z wych.

Matematyka

Historia

6.

     

 

J. polski

 Religia

J. polski

WF

7.

           

 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Religia

8.

               Koło polonistyczne