Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Organizacja roku szkolnego

 

Organizacja roku szkolnego

 


  

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

                                

 

02.IX

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 - 31.XII

 

Ferie zimowe

 

 

27.I - 09.II

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

21 - 23.IV

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

09 - 14.IV

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

26.VI

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2019/2020

 

31 październik 2019 r. 

 

 

2 styczeń 2020 r.

 

 

3 styczeń 2020 r.

 

 

21 kwiecień 2020 r. 

 

 

22 kwiecień 2020 r.

 

 

23 kwiecień 2020 r. 

 

 

18 maj 2020 r. 

 

 

12 czerwiec 2020 r.

 

 


 

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

w roku szkolnym 2019/2020

 

Zebranie z rodzicami

 

 

27.09 godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami

 

 

26.11 godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami (przekazanie ocen śródrocznych)

 

 

23.01 godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami

 

 

19.03 godz.17:00

 

Zebranie z rodzicami (przekazanie przewidywanych ocen rocznych)

 

 

05.06 godz.18:00