Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

KLUB ORTOGRAFFITI W NASZEJ SZKOLE

77
16-10-2020

 

W naszej szkole już działają  Kluby Ortograffiti, będące atrakcyjną formą zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom według najnowszych standardów. Członkami klubów są uczniowie z klas I – VII.  Zajęcia prowadzone są według Metody Ortograffiti. Organizatorem Klubów jest animator metody  pani Sabina Statek.

Młodszym uczniom na zajęciach pomaga Bratek –  pacynka, która jest bohaterem bajek terapeutycznych. Metoda ta uczy przez zabawę, bo to najskuteczniejszy sposób uczenia się w tym wieku. Właśnie Bratek sprawia, że dzieci chętnie wykonują powierzone im zadania i rozwijają funkcje poznawcze odpowiedzialne za odniesienie sukcesu edukacyjnego.

Uczniowie starszych klas IV – VII pracując metodą Ortograffiti rozwijają w atrakcyjny sposób swoje umiejętności w wielu obszarach, odkrywają swoje mocne strony, rozwijają funkcje wzrokowe, słuchowo – językowe, koncentrację uwagi, pamięć, koordynację wzrokowo – ruchową, orientację w kierunkach, logiczne myślenie, technikę czytania, czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność poprawnego pisania i wypowiadania się. Rezultatem systematycznej pracy będzie podniesienie sprawności, które odpowiadają za efektywne opanowanie umiejętności szkolnych.

  • Członkowie  klubów posiadają własne odznaki oraz mają swój regulamin. Wszyscy klubowicze otrzymali również atrakcyjne gadżety klubowe. W ramach działalności klubów będą wdrażane różne projekty, które mają na celu zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości.

 

Klub jest atrakcyjną formą realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Metoda Ortograffiti jest:

  • zgodna z rozporządzeniem MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  •   w pełni dostosowana do polskiego systemu edukacyjnego,
  • odpowiada jego wymaganiom formalno-prawnym oraz praktycznym,
  • zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  •  konsultowana przez prof. Martę Bogdanowicz – wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji,
  •  rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

 

Więcej informacji dotyczących metody znajduje się na stronach:

 https://ortograffiti.pl/Strefa-Rodzicow

https://ortograffiti.pl/Metoda-Ortograffiti/O-metodzie/Metoda-Ortograffiti

https://ortograffiti.pl/pl/content/download/1672/8805/file/JESTEM_RODZICEM_DZIECKA_Z_DYSLEKSJ%C4%84_poprawiony.pdf

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły: PILNE!!! Opieka świetlicowa w szkole w ramach projektu „Kuźnia talentów 18 Maj 2020 - Święto Patrona Naszej Szkoły Otwarcie Gminnego Klubu Malucha "Maja" Walentynki 2020 w naszej szkole Wizyta uczniów naszej szkoły w remizie OSP w Leszczynie 2020 Z wizytą w Klubie Seniora w Niedźwiedziu MARTYNA KARTECZKA MISTRZYNIĄ NASZEJ GMINY III MIEJSCE NASZEJ DRUŻYNY NA ZAWODACH "O PUCHAR ORLIKA W TRZCIANIE" Wolontariuszki z naszej szkoły Teatrzyk w naszej szkole